Tyve år efter Oslo

 
Intro til www.palaestina-info


2013 er det tyve år siden Osloaftalerne mellem Israel og PLO blev indgået under store fanfarer foran Det Hvide Hus. Den gang var det en udbredt forventning, at nu var freden på vej. Skeptiske palæstinensere mente dog, at PLO var taget ved næsen, og vejen banet for endeløs israelsk forhaling af en palæstinensisk stat. Og der er da også langt fra udsigt til en afslutning af besættelsen af Vestbredden og Østjerusalem i dag. Den lille overbefolkede Gaza-stribe holdes ligeledes i et jerngreb.

Disse områder blev besat i 1967 og har lige siden været under konstant kolonisering – i form af massive israelske bosættelser, udflytning af fremmede statsborgere, samt konfiskation af palæstinensisk jord og tilhørende ressourcer. Ikke mindst vand. Alt sammen i strid med folkeretten – til trods for at FN´s sikkerhedsråd siden 1967 har krævet israelsk tilbagetrækning fra besatte områder.

I lighed hermed har FN´s generalforsamling siden 1948 krævet ret til tilbagevenden eller kompensation til de hundredetusinder af palæstinensiske flygtninge, som mistede jord og ejendom ved staten Israels oprettelse i 1948.

Med denne tredje udgave af www.palaestina-info imødekommer vi et behov blandt studerende, gymnasie- og HF-elever og lærere for information om fortsættelsen af den tragiske konflikt. De enkelte artikler spænder vidt – fra besættelsens oversete psykiske konsekvenser til den islamiske bevægelse Hamas over kontrollen med vandressourcer til USA´s rolle og danske regeringers politik i forhold til konflikten.

Ansvaret for analyserne er alene de enkelte forfatteres. Men fællesnævneren er, at palæstinenserne har ret til deres egen stat og, at de ulovlige bosættelser må ophøre. Denne udgave af palaestina-info.dk er ligesom den foregående muliggjort af økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet/Tips og Lotto midlerne. Initiativet til palaestina-info.dk er oprindelig udgået fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, som har bedt undertegnede forestå redaktionen, men uden i øvrigt at blande sig.

Tak til bidragyderne for de mange nye artikler: Mogens Lykketoft, Per Stig Møller, Villy Søvndal, Helle Preisler, Marianne Risbjerg Thomsen, Lars Erslev Andersen, Henning Kjeldgaard, Lars Ploug, Leila Stockmarr, Bjarne Risgaard, Free Gaza Movement m.fl.. En særlig tak til Lars Ploug og Marianne Risbjerg for input til redaktionen.

Redaktionen v.

Bjørn Meidell, lektor i samfundsfag og historieLæs evt. introduktionen til 2004/2005 udgaven af palaestina-info.