Free Gaza Movement

 
Af Free Gaza Danmark
Free Gaza Movement og International Solidarity Movement er to internationale græsrodsbevægelser, som inden for de sidste ti år har forsøgt at udfordre den israelske besættelsesmagt og den internationale opinion. Free Gaza Movement opstod som reaktion på den israelske besættelse af den tætbefolkede Gaza-stribe og har siden 2008 forsøgt at bryde blokaden af Gaza ved hjælp af mindre både og fragtskibe. Ombord var både aktivister og journalister såvel som nødhjælp, byggematerialer og medicin til den palæstinensiske civilbefolkning. Det er aktioner, som har fået betydelig international mediebevågenhed.
Begge organisationer henter inspiration i en tradition for ikke-voldelig civil modstand. Her skriver Free Gaza Movement Danmark om organisationerne såvel som de danske Palæstina Fredsvagter. Læs hele artiklen
 
Free Gaza Movement (FGM)
 
Af Free Gaza Danmark
 
 
Free Gaza Movement (FGM) blev dannet i 2006. To år efter sejlede to fiskerbåde fra det græske øhav til Cypern. De to både var i al hemmelighed blevet renoveret og klargjort over flere måneder i hver deres mindre græske havneby. Organisationen mente at der var en fare for at israelske eller andre efterretningstjenester ville sabotere bådene inden de kom til havs.
 
I august 2008 lykkedes det FGM at bryde igennem blokaden af Gaza-striben, og nå frem som de første internationale både i 41 år.
I alt lykkedes det FGM fem gange at sejle parlamentarikere, medier, palæstinensere, israelere og nødhjælp frem, men siden 2009 har den israelske flåde seks gange standset bådene med magt.
 
Under Operation Støbt Bly ved årsskiftet til 2009, hvor Gaza var under intensivt israelsk bombardement, forsøgte FGM at sende to blokadebrydningsforsøg. Ved den sjette sejlads den 27. december blev båden MV Dignity vædret af et israelsk flådefartøj i internationalt farvand, hvorpå de ombordværende 16 passagerer akkurat nåede i havn i Libanon på den sidste liter benzin før båden sank.
 
Med en ny båd forsøgte FGM igen to uger efter, men valgte at vende tilbage til Cypern efter en konfrontation med adskillige israelske krigsskibe i internationalt farvand. I sommeren 2009 blev den ottende FGM sejlads forhindret og de 21 aktivister anholdt af israelske soldater på internationalt farvand og fængslet i Israel.
 
Efter denne mission valgte FGM at indgå partnerskab med 5 større organisationer og arrangere en flotille af både. De største af samarbejdspartnere var den tyrkiske nødhjælpsorganisation I.H.H, The European Campaign to End the Siege on Gaza og det græske Ship to Gaza. Ideen var at mobilisere en flotille af adskillige både med hundredevis af aktivister, så den israelske flåde rent logistisk og taktisk kunne udfordres. Samtidig var det også en mulighed for at indvolvere tusindevis af nye mennesker i adskillige lande og indsamle penge på et nationalt niveau.
 
I maj 2010 resulterede Israels militære aktion mod de 7 både i den første Frihedsflotille i 9 dræbte og over 50 sårede aktivister. FN har erklæret drabene for udenoms-retslige, samtidigt med at blokaden af Gaza-striben blev dømt ulovlig.
 
I 2011 blev den anden Frihedsflotille stoppet af de græske myndigheder inden de kunne forlade græsk farvand. I dagene op til afgang blev to både, fra henholdsvis Irland og Grækenland+Sverige, saboteret i to forskellige havne i Tyrkiet og Grækenland. Endnu har ingen har taget ansvaret for sabotagen, men det var akkurat samme metode der blev brugt ved begge lejligheder.
 
Ud af de syv både og fragtskibe, der deltog i den anden Frihedsflotille nåede kun en enkelt båd, den franske Dignité al-Karama, forbi den græske kystvagt. Båden blev kapret og aktivisterne anholdt af den israelske flåde den følgende dag i internationalt farvand.
 
Siden da har FGM trukket sig fra Frihedsflotillen og organiserer nu omkring princippet Freedom Waves sammen med blandt andet den selvstændige gruppe Free Gaza Danmark.
 
FGM's værdigrundlag har rødder i en lang tradition af ikke-voldelig palæstinensisk modstandskamp. Ikke-voldelige taktikker som strejker, boykot og protester genopstod i en palæstinensisk kontekst som grundstene for den første intifada, der varede fra 1987-93.
 
Stenkast mod kampvogne blev billedet på opstanden, hvor mere end tusinde civile palæstinensere døde, 120.000 blev anholdt og 60 israelske soldater blev dræbt, ifølge den israelske menneskerettighedsorganisation BT’Selem.
 
Den anden intifada, som brød ud i 2000, blev efter kort tids israelsk undertrykelse domineret af den væbnede palæstinensiske modstandskamp, omend protesterne og den øvrige ikke-voldelige aktivisme konstant var til stede.
 
Den anden intifada varede frem til 2004, under hvilken fundamentet blev lagt for de internationale tilstedeværelser, som blandt andet FGM og International Solidarity Movement (ISM) bygger på.
Læs mere: www.freegaza.org
 
 
 
Free Gaza Danmark
 
Free Gaza Danmark er et uafhængigt dansk initiativ for at bryde den maritime blokade af Gaza-striben. Organisationen iværksatte i 2010 en kampagne for at erhverve en dansk båd og sammensætte en dansk delegation som kunne deltage i den anden Frihedsflotille. I samarbejde med Canada, Belgien og Australien købte Free Gaza Danmark båden Tahrir i 2011.
 
Under den anden Frihedsflotille's forsøg på at slippe fra kystvagten og den græske flåde blev Tahrir bordet og slæbt i havn i Agios Nikolaos på Kreta.
Free Gaza Danmark skriver selv:
 
”Vi sigter på at involvere medierne, internationalisere perspektivet for den ellers dano-centriske presse og gøre udenrigsnyheder til indenrigsstof, og vi lader os ikke intimidere af trusler om vold.”
 
For at overtale både det danske og det internationale samfund til at leve op til dets ansvar overfor palæstinenserne i de besatte områder og flygtningelejrene, prøver Free Gaza Danmark løbende at sejle fra havne i det nordøstlige Middelhav, i samarbejde med en række andre nationale initiativer.
 
Under taktikken Freedom Waves vil Free Gaza Danmark sætte en stopper for blokaden af Gaza-striben ved ikke at lette presset på den israelske besættelsesmagt. Så lang tid at der ikke er nogle sikre havne i Middelhavet som fremtidige flotiller kan sejle fra prøver Free Gaza Danmark at organisere sig omkring ofte at sende bølger af både mod Gaza, hver gang chancen byder sig.
 
Free Gaza Danmark er finansieret af hundredevis af mindre individuelle donationer. I november 2011 blev båden Tahrir kapret af den israelske flåde i internationalt farvand og beslaglagt i havnen Ashdod i Israel.
Læs mere: www.freegaza.dk
 
 
International Solidarity Movement (ISM)
 
ISM så dagens lys i sommeren 2001, da internationale aktivister deltog i blokader af nedrivningstruede huse og ledsagelse af ambulancefolk under israelske invasioner på Vestbredden.
I
SM's arbejde kom til at bestå i at aflede israelske soldaters opmærksomhed, deeskalere situationer når soldaterne åbnede ild eller affyrede tåregas, eskortere børn i skole og kollektivt bryde udgangsforbud, for at hjælpe landmænd til adgang til deres marker.
 
Det var særligt ISM’s tilstedeværelse under belejringen af fødselskirken i Betlehem og al-Muqat'a, det palæstinensiske selvstyres hovedkontor, at det palæstinensisk-ledede netværk blev sat på landkortet. I dag fokuserer ISM på koordineringen af international tilstedeværelser i udsatte områder på Vestbredden og i Gaza-striben.
ISM er hovedsageligt en palæstinensisk-ledet organisation som udelukkende agerer under principper om ikke-vold. Den ikke-voldelige modstand har traditionelt været at finde i alle facetter af det palæstinensiske hverdagsliv.
 
Mere nutidige eksempler, som også ISM beskæftiger sig med - som når landmænd høster løg i Gaza-stribens bufferzone, mens kuglerne flyver over deres hoveder, når olivenhøsten fortsætter på Vestbredden under fare for angreb af bosættere, når fiskerne i palæstinensisk farvand arbejder videre under beskydning af 25mm kaliber kanoner, når familier nægter at blive sat på gaden af politi og hær i Øst-Jerusalem og når palæstinensere verden over holder fast i retten til at vende tilbage – er først og fremmest modstandsformer, der insisterer på at genvinde en værdig tilværelse for almindelige palæstinensere.
 
Siden 2001 har rundt regnet 5.000 internationale aktivister været på Vestbredden og i Gaza-striben med ISM. Nogle i få uger, andre i perioder af adskillige måneder.
 
ISM-lignende netværk har været forsøgt startet i blandt andet Colombia, Kashmir og Bahrain.
 
 
 
Palæstina Fredsvagterne
De danske Palæstina Fredsvagter er et netværk af frivillige som samarbejder med International Solidarity Movement (ISM) ved at briefe og de-briefe danske aktivister som har været aktive på Vestbredden eller i Gaza-striben med ISM.
Samarbejde med internationale frivillige er ønsket af mange i de progressive palæstinensiske lokalsamfund. I takt med den gradvise normalisering af besættelsen, opsætningen af den 750 km lange adskillesmur og checkpointsystemet siden 2003, har direkte aktion givet plads til mere aktivistisk-præget frivilligt arbejde.
Hvert år tager mellem 30-40 danskere til Palæstina og er frivillige med ISM efter de har gennemgået en træning i ikke-vold, kulturelle forhold og aktivisme. Foruden sommerperioden hvor de fleste frivillige er afsted, er antallet af aktivister sjældent tilstrækkelig til vedligeholdelse af permanente internationale tilstedeværelser.
Palæstina Fredsvagterne debriefer aktivister efter tilbagevendelse og stiller også psykologbistand til rådighed. Det er vidt forskellige oplevelser de danske aktivister vender hjem, og uanset opholdets varighed, er det tilfældet at nogle aktivister viser tegn på psykiske og fysiske mén. I 2003 gennemførte det israelske militær en skræmmekampagne overfor ISM, der resulterede i drabene på Rachel Corrie og Tom Horndall og at Brian Avery blev vansiret af et skud i ansigtet fra patruljerende israelske soldater. Senest i 2011 blev Vittorio Arrigoni kidnappet og henrettet af yderliggående Salafister i Gaza-striben. Trods disse hændelser er de internationale frivilliges arbejde generelt ikke farligt.