Endeløs besættelse - endeløs modstandskamp

 

Redaktionel introduktion 2004-205Tragedie og nederlag går som en rød tråd i palæstinensernes historie og kamp for uafhængighed af fremmed herredømme i løbet af de sidste 100 år. Men også en vilje til at bevare kultur og identitet - trods underlegenhed mht. fysiske magtressourcer.

En historie, som ofte har været usynlig i den samtidige europæisk-amerikanske verden. Og hvis ikke palæstinenserne var usynlige, så har de - ifølge de dominerende vestlige og israelske fortolkninger - selv hovedansvaret for deres evige ulykke.

Først i løbet af de sidste ti femten år er mere nuancerede fortolkninger af historien - og den aktuelle konflikt ved at vinde udbredelse.

En proces, der i mangt og meget ligner den vietnamesiske frihedskamp i 1960´- og 70´erne og de sortes kamp for flertalsstyre i Sydafrika i 1980´erne og begyndelsen af 90´erne.

Men modsat vietnameserne og de sorte i Sydafrika synes palæstinenserne dømt til endeløs besættelse og endeløs modstandskamp.

To begivenheder udkrystalliserer sig som helt centrale i det sidste halve århundredes palæstinensiske historie:

Ved oprettelsen af staten Israel i 1948 blev 750.000 - eller to tredjedele af Palæstinas oprindelige befolkning - tvunget til at flygte. Lige siden er de blevet nægtet retten til at vende tilbage. En ret, FN´s generalforsamling har gentaget år efter år.

Ved besættelsen af Østjerusalem, Vestbredden og Gaza i 1967 kom de sidste rester af Palæstina under israelsk herredømme. I besættelsens kølvand er fulgt kolonisering i form af hundredvis af bosættelser og ulovlig udflytning af 400.000 israelske statsborgere.

Den israelske strategi har været at etablere kendsgerninger og systematisk trænge Palæstinas oprindelige befolkning i defensiven. Selv aftaler om fredelig konfliktløsning har fungeret som skalkeskjul for at udbygge kontrollen.

Som benzin på historien bål er antallet af bosættere fordoblet - efter Osloaftalerne (1993 & 94) og etableringen af det palæstinensiske selvstyre. Konflikten har således kunnet eskalere.

Den nåede endnu en kulmination med den anden intifada fra september 2000, fortsatte krænkelser af menneskerettighederne, selvmordsbomber og den store israelske militære offensiv foråret 2002.

Med den aktuelle opførelse af en "sikkerhedsbarriere" på besat palæstinensisk territorium - og yderligere konfiskation af palæstinensisk land - er der føjet endnu et tragisk kapitel til palæstinensernes lidelseshistorie.

Det er ikke længe siden, at myten om, at Palæstina var et land uden et folk, som blev opdaget af et folk uden et land, var udbredt i den vestlige verden.

Men som det efterhånden er blevet klart, var landet befolket, en stor del af folket blev fjernet - i 1948 - og på de sidste jordrester gør beboerne oprør mod besættelsen og kolonisterne.

Det er en frihedskamp, som lejlighedsvis bruger terroristiske metoder mod civile israelere, som redaktionen ikke deler - ligesom vi heller ikke accepterer besættelsesmagtens overgreb mod den palæstinensiske civilbefolkning.

Formålet med www.palæstina.info.dk er at tilvejebringe et redskab, som kan bruges af offentligheden og i undervisningssektoren - fra gymnasieskolen & HF og opefter.

Dels med henblik på at forstå baggrunden for den hundredårige konflikt om Palæstina, dels forstå omstændighederne omkring den endeløse besættelse af Østjerusalem, Vestbredden og Gaza, samt flygtningespørgsmålet.

Det er besættelsen, bosættelserne og flygtningespørgsmålet, som er omdrejningspunktet for og kernen i den aktuelle konflikt.

Redaktionen er oprindelig nedsat på opfordring af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, men www.palæstina.info.dk er et uafhængigt initiativ og uden foreningstilknytning - med redaktionel selvstændighed.

Vi har henvendt os til forskere, undervisere, journalister, politikere og andre kyndige, som har arbejdet med spørgsmål med relevans for konflikten. De forskellige bidrag er deres personlige ansvar og ikke udtryk for et fælles synspunkt.

Den røde tråd er en forståelse for, at palæstinensernes menneskerettigheder skal respekteres, at de har ret til frihed for besættelse og undertrykkelse, samt en afstandtagen fra terror mod civile.

Tak til alle bidragyderne. Og tak til Undervisningsministeriet, Oktoberfonden, som har finansieret 2004 udgaven af www.palæstina.info.dk. Også tak til Enkefru Plums Støttefond, som ydede den første økonomiske støtte til den praktiske etablering af hjemmesiden i 2002.

Aktuelle artikler kan søges i Dagbladet Informations arkiv, infomedia, (Politiken, Jyllands Posten & Berlingske Tidende) og på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings hjemmeside.

Kbh. marts 2004

for www.palæstina-info.dk:

Mikael Irving Jensen

Ph.d. & forsker v.

Institut for Internationale Studier

Bjørn Meidell

Lektor i samfundsfag & historie

v. Allerød Gymnasium

I redaktionen har desuden medvirket kulturgeograf Søs Nissen & cand. scient. adm. Bjarne Riisgaard